دانلود رام ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی

دانلود رام ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی
دانلود رام  ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی

android-4.2.2-nexus4.jpg (468×780)

PACman یکی از محبوبترین کاستوم رام هاست که حالا برای دستگاه های سولا ، یو ، پی و گو کاستوم رام ۴٫۲٫۲ را آماده کرده است. این کاستوم رامها بر پایه CM10.1 است که میتوانید از اینجا آنها را دانلود کنید.

 

دانلود رام  ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی

android-4.2.2-nexus4.jpg (468×780)

PACman یکی از محبوبترین کاستوم رام هاست که حالا برای دستگاه های سولا ، یو ، پی و گو کاستوم رام ۴٫۲٫۲ را آماده کرده است. این کاستوم رامها بر پایه CM10.1 است که میتوانید از اینجا آنها را دانلود کنید.

 

لینک رام مخصوص Xperia Solaلینک رام مخصوص Xperia Uلینک رام مخصوص Xperia Pلینک رام مخصوص Xperia Go- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر