دانلود رام ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی

دانلود رام ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی




دانلود رام  ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی

android-4.2.2-nexus4.jpg (468×780)

PACman یکی از محبوبترین کاستوم رام هاست که حالا برای دستگاه های سولا ، یو ، پی و گو کاستوم رام ۴٫۲٫۲ را آماده کرده است. این کاستوم رامها بر پایه CM10.1 است که میتوانید از اینجا آنها را دانلود کنید.

 

دانلود رام  ۴٫۲٫۲ برای اکسپریا یو ،سولا ، گو ، پی

android-4.2.2-nexus4.jpg (468×780)

PACman یکی از محبوبترین کاستوم رام هاست که حالا برای دستگاه های سولا ، یو ، پی و گو کاستوم رام ۴٫۲٫۲ را آماده کرده است. این کاستوم رامها بر پایه CM10.1 است که میتوانید از اینجا آنها را دانلود کنید.

 

لینک رام مخصوص Xperia Sola



لینک رام مخصوص Xperia U



لینک رام مخصوص Xperia P



لینک رام مخصوص Xperia Go



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر